Klik hier voor de lange versie

Zelfhulp in Brabant loopt ver voorop!
Zelfhulp en ervaringsdeskundigheid zijn ongeveer geboren in de regio ZuidoostBrabant.
Hier vindt je veel gecoördineerde vormen van zelfhulp, van laagdrempelig online contact tot intensieve gespreksgroepen over ruim honderd zeer uiteenlopende onderwerpen.

Via de website www.zelfregietool.nl vindt je alle mogelijkheden bij jou in de buurt.

Zelfhulp = het gelijkwaardig delen van ervaringen door één of meer personen met als doel beter om te leren gaan met een zelfde onderwerp.